Strona główna

Ciekawostki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

Matematyka - pierwotnie, w starożytności, nauka o liczbach (arytmetyka) i figurach geometrycznych (geometria), która rozwinęła się na gruncie filozofii na przełomie V i IV w. p.n.e. dzięki tzw. "matematykom" w szkole "młodych pitagorejczyków", do których należeli m.in.: Archytas z Tarentu, Eudoksos z Knidos, Eurytas.