Uwaga zmiana planu lekcji.

Proszę zapoznać się z planem w dzienniku elektronicznym