|:: Kalendarz roku szkolnego 2007/2008  |:: Egzaminy  |:: Zdobywamy kartę motorowerową
 |:: Koło matematyczne  |:: Wyniki egzaminów gimnazjalnych   


                  Tablica Ogłoszeń

Archiwum
Rok szkolny 2007/2008


Zakończenie roku szkolnego 2007/2008fotogaleria


"W krainie makro"

W dniu 18 czerwca 2008 roku rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny pod tytułem „W krainie makro”. Został on ogłoszony na początku maja br. i skierowany do uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

czytaj więcej


Ogólnopolski Konkursu
"Wymagam od siebie, mimo,
 że inni ode mnie nie wymagają" - Jan Paweł II.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice:

:: Arleta Kędra kl. II e - opiekun Iwona Zezulińska - Sowa,
:: Weronika Sowa kl. I f - opiekun Barbara Czarny.
 


Rozdanie nagród i dyplomów miało miejsce 12 VI 2008 roku na KUL.


Polubić matematykę!

W ramach projektu profilaktycznego uczniowie kl. I i II uczestniczyli w zajęciach matematycznych z elementami profilaktyki uzależnień.
Grupy uczniów uczestniczyły w warsztatach matematycznych: bryłki bez kleju, tangramy, korzystali z komputerowych programów matematycznych. Uczyli się jak pożytecznie i bez nałogów spędzać czas wolny.

Odbył się również konkurs fotograficzny „Symetria wokół nas”. Najciekawsze zdjęcia wykonali:
Łukasz Tylus, Daniel Jaszek, Bartłomiej Bielak, Dmian Iwan, Paweł Pudełko.

Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody na koniec roku


Egzamin gimnazjalny 2008

 

zobacz wyniki


Marsz dla Jezusa

W dniu 28 maja 2008 roku 40 osobowa grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II uczestniczyła w "Marszu dla Jezusa". Braliśmy udział w spotkaniu w parafii św. Jadwigi, przemarszu przez ulice Janowa (oglądaliśmy 2 pantomimy), mszy św. jak też we wspólnej agapie. Opiekę nad uczniami sprawowały 3 nauczycielki: Zofia Bartoszek, Jadwiga Chróściel, Marzena Kaproń.


zobacz zdjęcia


Historia młodego Olivera Twista


Do tradycji Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim należy przygotowywanie spektakli teatralnych. Tym razem Młodzieżowy Zespół Teatralny zaprezentował na scenie Janowskiego Ośrodka Kultury przedstawienie na podstawie powieści Karola Dickensa pt.: „Oliver Twist”. To piękne i wzruszające przedstawienie o chłopcu, który po śmierci mamy spotyka na swej drodze dobrych i złych ludzi...


           czytaj więcej, zobacz zdjęcia
Chcemy pójść dobrą drogą!

W ramach projektu profilaktycznego uczniowie kl. II uczestniczyli w zajęciach na temat szkodliwego wpływu środków uzależniających na organizm człowieka.
Grupy uczniów przygotowały plakaty przekazujące wiedzę na temat złego wpływu alkoholu, narkotyków i nikotyny na organizm człowieka.
Wiedza taka wpływa na pozytywne i pożądane postawy uczniów oraz umiejętność odmawiania radzenia sobie z presją grupy.


czytaj więcej


Konkurs fotograficzny


"W krainie makro ..."


    Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu 3 fotografii makro w formacie 13x18 w dowolnej technice i na dowolny temat (bez obróbki w programie graficznym).
Zdjęcia  konkursowe powinny na odwrocie zawierać : tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz klasę

Materiały należy składać u Organizatorów Konkursu w terminie do 15 czerwca 2008 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 czerwca a wyniki oraz nagrody ogłoszone zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego!!!
Szkolni organizatorzy:
K r z y s z t o f   B i ż e k   –   K r z y s z t o f   S k a k u j   –   M a r i u s z   W i d z

Pytania w sprawie konkursu można kierować pod adres: rastamariusz@o2.pl
Regulamin konkursu znajdziesz w
ogłoszeniach

 

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych
w roku szkolnym 2007/2008

Dnia 25 kwietnia 2008r. w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II w Lublinie odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2007/2008, na którą zostali zaproszeni laureaci wraz z nauczycielami przygotowującymi i dyrektorzy szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Paulina Molicka (konkurs krasomówczy), Łukasz Lachawiec (konkurs fizyczny), Piotr Liwak (konkurs chemiczny) wraz z nauczycielami: paniami mgr Anną Targońską, mgr Elżbietą Nowakowską, mgr Zofią Zezulińską i panem dyrektorem mgr Andrzejem Tomczykiem.

Uroczystość rozpoczęła się o 11:30. Zgromadzonych gości przywitała przedstawicielka Kuratorium Lubelskiego. Następnie Zuzanna, laureatka konkursu krasomówczego, odczytała swoją jakże piękną i refleksyjną pracę uzasadniającą słowa greckiego sofisty – Gorgiasza: „Słowo jest wielkim władcą - wywołuje rzeczy na miarę boską. Zdolne jest bowiem strach uśmierzyć i troskę odsunąć, radość wzbudzić i współczucie pomnożyć”. Następnie krótki koncert dał lubelski zespół dziewczęcy „Kamerton”.  Po części artystycznej Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej mgr Ewa Zakościelna przedstawiła zebranym statystyki dotyczące konkursów, laureatów  oraz szkół. Następnie nadszedł długo wyczekiwany   przez wszystkich laureatów moment: uroczyste wręczenie  pamiątkowych dyplomów z gratulacjami sukcesu i życzeniami  oraz nagród książkowych. Pani Przewodnicząca Ewa Zakościelna prezentowała laureata, który wychodził na scenę w towarzystwie nauczyciela i dyrektora a nagrody wręczali wybrani dyrektorzy szkół. Najpierw nagrodzono laureatów olimpiad matematyczno – przyrodniczych a  następnie konkursów historycznych, krasomówczego i polonistycznego.


 

Wyniki konkursu na gazetkę klasową o tematyce papieskiej

W dniach 02-03.04. 2008 komisja w składzie :

Elżbieta Orzeł
Ewa Wiechnik
Grażyna Michna
Wioletta Małysz

dokonała podsumowania szkolnego konkursu na dekorację sali/gazetkę ścienną.

I miejsce zajęła klasa III i (sala nr 31)

Wizyty wolontariuszy z gimnazjum w domach osób starszych i samotnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych:
miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
Pracy, która pomaga żyć.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

           czytaj więcej na stronie wolontariatu


Wyniki wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
 

Konkurs Uczniowie, którym przyznano tytuł laureata Klasa Nauczyciel
przygotowujący
chemiczny Piotr Liwak III c mgr Zofia Zezulińska
fizyczny Łukasz Lachawiec III h mgr Elżbieta Nowakowska
krasomówczy Paulina Molicka IIc mgr Anna Targońska

Gratulujemy!


„Bobry też biegają z nami”

Już po raz drugi Lokalna Grupa Działania LEŚNY KRĄG zorganizowała imprezę promocyjną pod hasłem „Bobry też biegają z nami”.
24 lutego 2008 r. o godz. 1200 nad zalewem janowskim nastąpiło otwarcie zawodów. ...

         czytaj więcej
 


WYMIANA MŁODZIEŻY W RAMACH PROGRAMU LINGWISTYCZNEGO

      W dniach 7—14 kwietnia 2008 roku w naszej szkole będzie przebywać 13- osobowa grupa młodzieży francuskiej z opiekunem panią T. Bouguet, z liceum z Troyes w Szampanii. Projekt wymiany młodzieży jest przygotowywany przez nauczycieli języka francuskiego- panią mgr Grażynę Kras i  pana mgr Grzegorza Mazura. Francuscy goście zostaną zakwaterowani w rodzinach uczniów, którzy udadzą się z rewizytą do Francji jesienią tego roku.

      Inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów i licealistów, gdyż niewątpliwie odpowiada potrzebom współczesnej młodzieży, dążącej do coraz lepszego poznania świata, a zwłaszcza krajów Unii Europejskiej. Bezpośredni kontakt z młodzieżą francuską korzystnie wpłynie na rozwijanie kompetencji językowych uczniów naszego powiatu. Stanowi doskonałą motywację do dalszej nauki języka francuskiego, a perspektywa wyjazdu do Francji będzie okazją do poznania specyfiki tego kraju, jego kultury, obyczajów, życia codziennego. Wzajemne kontakty młodzieży i nauczycieli sprzyjać będą promocji Ziemi Janowskiej, a w przyszłości ewentualnemu nawiązaniu stosunków gospodarczych i kulturalnych na szczeblu samorządów lokalnych. Z uwagi na wysokie koszty związane z przygotowaniem tego projektu, z pewnością skorzystamy z ewentualnych możliwości pozyskania pieniędzy w ramach projektów unijnych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pomoc finansową zadeklarowały również władze naszego miasta i powiatu. Liczymy również na pomoc Rady Rodziców.

 Grzegorz MazurDzień Św. Walentego

  14 lutego 2008 r. w naszej szkole świętowaliśmy dzień Św. Walentego. Przypomnijmy, iż jest to święto wszystkich zakochanych, którzy z tej okazji obdarowują się prezentami i listami miłosnymi.
   Z tej okazji klasa III „c” przygotowała przezabawny apel, na którym widzowie mogli podziwiać wspaniałych, młodych aktorów i tancerzy. Szczególnymi brawami zostali nagrodzeni: Paweł Surtel, Tomek Grocholski, Wiktor Piecuch oraz Łukasz Sałdan, którzy świetnie wczuli się w role baletmistrzów-baleronów.

                więcej


UCHWAŁA
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim
z dnia 28 stycznia 2008 roku
w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum


I. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w Statucie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim uchwala się co następuje:

W rozdziale VI „Uczniowie szkoły”, w paragrafie 52 zmienia się zapis w punkcie 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Ucznia obowiązują następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:


a) Uczeń może przynieść do szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny tylko za zgodą i na odpowiedzialność rodziców (prawnych opiekunów).
b) Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które obowiązkowo mają być wyłączone i schowane.
c) Używanie w/w urządzeń podczas zajęć edukacyjnych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela.
d) Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad stosowane będą kary statutowe,
a telefon lub inny sprzęt elektroniczny zostanie zabrany przez nauczyciela, po uprzednim wyłączeniu lub wyjęciu karty. Aparat zostanie wydany rodzicom (prawnym opiekunom ) ucznia”.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wyniki etapu okręgowego konkursów przedmiotowych
 

Konkurs Uczniowie zakwalifikowani
do etapu wojewódzkiego
Klasa Nauczyciel
przygotowujący
matematyczny Łukasz Lachawiec III h mgr Joanna Rosińska
chemiczny Piotr Liwak
Łukasz Lachawiec
III c
III h
mgr Zofia Zezulińska
fizyczny Łukasz Lachawiec III h mgr Elżbieta Nowakowska
krasomówczy Paulina Molicka II c mgr Anna Targońska
j. rosyjskiego Agata Torba III g mgr Grażyna Michna


Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach realizacji projektu
"Poszukiwacze Skarbów Ziemi Janowskiej"

NAZWA KONKURSU IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA RODZAJ PRACY
POCZTÓWKI Z LUBELSZCZYZNY

1. Iga Czuba kl.IId
2. Anna Wróblewska IIIc
3. Karolina Woźnica IIc
4. Estera Urbanik IIIg

Zdjęcia Lubelszczyzny

PERŁY I PEREŁKI ZIEMI LUBELSKIEJ

1. Beata Ruszecka IIIh
2. Katarzyna Wereska IIIh
3. Ola Michna IIIh
4. Radek Paleń IIIh
5. Jakub Wieleba IIIh
6. Ilona Krzak IIIh
7. Lidia Denis IIIh
8. Paulina Styk IIIh

Prace pisemne

MOJA MAŁA OJCZYZNA

1.Katarzyna Motek IIIi
2. Ewelina Flis IIIi
3. Anna Sokal IIIi
4. Marta Trela IIIf
5. Agata Martyna IIIf
6. Ewelina Bielak IIIi
7.Mateusz Golec Ib


1. Iga Czuba IId
2. Iza Szpyra
3. Karolina Pituch
4. Mateusz Tylus
5. Michał Ciekański
6. Paweł Pudełko

Prezentacje

Prezentacje multimedialne


Śpiewajmy Jezusowi
montaż słowno-muzyczny z okazji świąt Bożego Narodzenia


Boże Narodzenie jest w Polsce najbardziej lubianym świętem. Wiąże się z nim wiele dawnych obrzędów i zwyczajów, które w ciągu wieków wzbogacały i upiększały to święto, czyniąc je coraz bardziej miłym i radosnym. Co roku w porze Bożego Narodzenia odżywa tradycja kolędowania. Stare pieśni, przez wieki przekazywane z pokolenia na pokolenie, rozbrzmiewają w każdym domu wokół wigilijnej choinki. Uczniowie klas IIe i III g zaprosili społeczność gimnazjalną do wspólnego kolędowania. ...
                   
                                                                                                         czytaj więcej


Trener A.C. Milan przesyła pozdrowienia!
Trener klubu piłkarskiego A.C. Milan - Carlo Ancelotti przesyła na ręce pana dyrektora Andrzeja Tomczyka pozdrowienia:

"Dla Gimnazjum z wielką sympatią Carlo Ancelotti".


Dziękujemy Annie Smarz - uczennicy naszego gimnazjum, która obecnie uczy się we Włoszech za przekazanie pozdrowień.

 


Pomóż dzieciom przetrwać zimę
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Mikołaj, wiele rodzin nie ma pieniędzy na zakup podstawowych artykułów żywnościowych, nie mówiąc już o prezentach dla swoich dzieci. Dlatego też janowskie szkoły, Akcja Katolicka przy parafii św. Jana Chrzciciela i Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim postanowiły w tym roku umilić chociaż w małym stopniu święta naszym najmłodszym. Nauczyciele i uczniowie po raz trzeci zbierali dary dla mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic.
Koordynatorami akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę pod patronatem Radia Lublin były: p. Zofia Bartoszek z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim oraz p. Grażyna Chmiel z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Skorupki w Janowie Lub. Dary zbierali też nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Inicjatorka akcji była p. dyr. Bożena Ćwiek. Akcję wspomagali wolontariusze z Gimnazjum i LO pod opieką p. Marzeny Kaproń.
Zebrane produkty zostały przekazane Akcji Katolickiej i Caritas działającej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Zrobiono ok. 300 paczek, które 6 grudnia św. Mikołaj zaniósł do 138 domów rodzin janowskich.
Serdeczne podziękowania składamy dyrektorom janowskich szkół za pomoc w przeprowadzeniu akcji: p. Bożenie Ćwiek, p. Krystynie Ćwiek, p. Andrzejowi Tomczykowi.
Dziękujemy darczyńcom: p. Janowi Ciupakowi, p. Leszkowi Ciupakowi i p. Zbigniewowi Ciupakowi właścicielom hurtowni Janex za ofiarowane słodycze oraz p. Zbigniewowi Woszczyńskiemu za kolorowanki dla dzieci.
Dziękujemy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim za przewóz wszystkich produktów.
Dziękujemy p. burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi i p. burmistrzowi Czesławowi Krzysztoniowi oraz kierownictwu i pracownikom pawilonów Biedronka i Albert za pomoc w zorganizowaniu akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
Dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom Janowa i okolic za dobre serca, dzięki którym wiele rodzin będzie miała spokojniejsze i obfitsze święta.

Nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej: p. Alina Sokół, p. Grażyna Kaproń, p. Izydora Tatar, p. Iwona Wojtan, p. Bernadetta Hyła, p. Monika Woźnica, p. Anna Jednac, p. Dorota Styk, p. czesłąwa Sobótka-Furtak, p. Wioletta Sołtys, p. Iwona Krzos, p. Andrzej Kokoszka, p. Justyna Kałamajka, p. Izabela Małek, p. Anna Kwiecień, p. Maria Chmiel.

Nauczyciele gimnazjum: p. Elżbieta Krzysztoń, p. Elżbieta Nowakowska, p. Wioletta Małysz, p. Bożena Mędrek, p. Urszula Golec, p. Krzysztof Biżek, p. Grzegorz Sowa, p. Elżbieta Sobótka, p. Elżbieta Orzeł, p. Monika Fijałkowska, p. Anna Kuśmierczyk, p. Helena Rożek, p. Mariusz Widz, p. Ewa Kurasiewicz.

Wolontariusze z gimnazjum: Futa Magdalena Ie, Kotwica Katarzyna Ie, Dyjach Patrycja Ie, Łukasiewicz Monika Ie, Sikora Marlena Ie, Wójcik Patrycja Ie, Wołoszynek Inga Ie, Sulowska Katarzyna Ie, Dudek Alicja Id, Flis Patrycja Id, Kozłowski Michał Id, Świś Konrad Id, Chmiel Magda Id, Chmiel Patrycja Id, Skubik Patrycja Id, Maziarz Aleksandra Id, Gąska Weronika Id, Fusiara Anna IIa, Sokal Jolanta IId, Kokoszka Magadlena IId, Peret Magdalena IId, Krzysztoń Katarzyna IIIg, Sokal Piotr IIIg, Florek Mateusz IIIg, Krystian Lorenz IIIg, Brytan Paulina IIg, Sowa Angelika IIg, Żelazko Kinga IIg, Łukasz Agnieszka IIg, Mazur Katarzyna IIg, Kulak Arkadiusz IIg, Sosnówka Dorota IIg, Kaproń Katarzyna, Widz Robert Ie, Chyła Dawid Ie, Bieniek Jakub, Bielak Mariusz, Ziółkowski Wiktor IIId, Goluch Robert III d, Chmiel Magda Iie, Drwal Magda IIe, Dziadosz Emilia II e, Wasąg Grzegorz II e.

Wolontariusze z LO: Ilona Sokal, Magda Tyra, Magda Sznura, Agnieszka Rząd, Olga Surma, Paweł Mędrek.
                    fotogaleria


Magdalena Kańkowska- mistrzyni województwa w tenisie stołowym!!!

W tenisie stołowym Magda ma wiele osiągnięć. Prezentujemy tylko te, które miały miejsce w tym roku:


Kocudza, 19.10.2007 r.
Powiatowa Gimnazjada w indywidualnym tenisie stołowym
I miejsce

Stróża, 24.10.2007 r.
Rejonowa Gimnazjada w indywidualnym tenisie stołowym
I miejsce

Stróża, 7.11.2007 r.
Mistrzostwa Województwa w indywidualnym tenisie stołowym
II miejsce


               Wyniki konkursów przedmiotowych
                - etap szkolny 2007/2008


Podarunki dla przyjaciół
Już po raz czwarty w naszym gimnazjum w dniach 5 do 19 listopada zorganizowano zbiórkę podarunków mikołajowych dla polskich dzieci w Równem na Ukrainie. Wśród uczniów i nauczycieli zbieraliśmy zabawki, przybory szkolne, książki w języku polskim oraz słodycze. Zbiórką zajęli się wolontariusze oraz uczniowie klasy I h, a akcję koordynowały panie: Barbara Czarny i Anna Targońska.
Dzięki uprzejmości pana Józefa Łukaszewicza paczki trafią do podopiecznych ks. Władysława Czajki, proboszcza tamtejszej parafii.
Mamy nadzieję, że nasze skromne podarunki wywołają uśmiech na twarzach polskich dzieci z Równego i sprawią im radość.
Wszystkim darczyńcom składamy bardzo serdeczne podziękowania.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu:
Anna Targońska
oraz koordynator akcji – Barbara Czarny
W listopadzie grupa teatralna z kl. II d zaprezentowała swoim rodzicom program słowno-muzyczny pt. „Mur”. Przy dźwiękach piosenki „The Wall” zespołu Pink Floyd młodzi aktorzy budowali tytułowy mur symbolizujący brak zrozumienia i międzypokoloniowe konflikty, które powodują, że młodzi ludzie poszukują swojego miejsca na ziemi i oparcia w bratniej duszy, często przyjmując obce wzory – zarówno dobre, jak i te złe. Młodzi aktorzy grali w rzeczywistości samych siebie, ponieważ bohaterami są uczniowie, którzy siedząc blisko siebie, zagubieni i przerażeni opowiadają o swoich problemach. We współczesnym świecie coraz mniej jest miejsca dla prawdziwej przyjaźni i miłości, a młodzi ludzie czując więcej, więcej kochają i tego samego oczekują od dorosłych.
Program bardzo się podobał. Rodzice obejrzeli go z zainteresowaniem, a młodzież nagrodzili brawami.
Fragment programu zostanie przedstawiony w Janowskim Ośrodku Kultury w koncercie finałowym, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektów Równać szanse


Podziękowania dla PZU

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim składa podziękowanie:
      - Inspektoratowi PZU S.A. w Kraśniku oraz
      - Oddziałowi PZU w Lublinie
za przyznanie środków w kwocie 2000 zł na dofinansowanie realizacji zadania prewencyjnego polegającego na "wymianie płytek na antypoślizgowe w stołówce szkolnej oraz ciągu komunikacyjnym do stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim".


Watro znać swoje korzenie!
W ramach realizacji projektu „Poszukiwacze skarbów Ziemi Janowskiej” 15 listopada odbyło się spotkanie grupy uczniów naszej szkoły z p. Czesławem Krzysztoniem, zastępcą burmistrza i współtwórcą almanachu „Janowskie Korzenie”.
Podczas spotkania uczniowie prezentowali wybrane artykuły dotyczące dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Ziemi Janowskiej.
Nasz gość przedstawił nam sylwetki twórców pisma regionalnego, które powstało w 2003r a przede wszystkim osobę redaktora naczelnego p. Józefa Łukasiewicza, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć na spotkanie.
Każdy prezentowany przez uczniów artykuł był interesująco komentowany przez p. Krzysztonia - dzięki temu mogliśmy poznać autorów artykułów , stronę techniczną redagowania pisma a także wiele ciekawostek związanych z jego wydawaniem.
Na zakończenie powstał pomysł ponownego spotkania przy ognisku na Kruczku, w którym będą uczestniczyć wszyscy twórcy „Korzeni Janowskich”.
                                                             Organizatorzy: A. Targońska, B. Mędrek, T. Lachawiec

fotogaleria


Wywiadówki Listopad 2007

Wszystkich rodziców zapraszamy na wywiadówki z wychowawcami oraz na indywidualne spotkania z nauczycielami w ramach konsultacji w podanych poniżej terminach:

Klasy I i II gimnazjum - 14.11.2007 r. (środa) godzina 16:30.
Klasy III gimnazjum - 15.11.2007 r. (czwartek) godzina 16:30


Zajęcia pozalekcyjne „Poszukiwacze skarbów Ziemi Janowskiej”
W czasie zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze skarbów Ziemi Janowskiej” uczniowie przygotowują folder promujący uroki naszego regionu. Uczą się korzystać z programów komputerowych podczas tworzenia swoich prezentacji i szaty graficznej folderu. Po zakończeniu zajęć będą wyposażeni w wiedzę pozwalającą im swobodnie posługiwać się komputerem jako narzędziem pracy i pożytecznej rozrywki.
Zajęcia prowadzą:
redagowanie tekstów p. Anna Targońska i p. Bożena Mędrek,
strona informatyczna p. Tadeusz Lachawiec.


 
Podróże historyczno – kulturowe
realizacja projektów edukacyjnych
w Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim


W październiku w gimnazjum realizowaliśmy projekty edukacyjne Kuratorium Oświaty „Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”.
               czytaj więcej


VII Dzień Papieski, który w tym roku przypadł na 14 października, upłynął pod hasłem "Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka". Młodzież z naszego gimnazjum brała udział we mszy św. w Janowskim Sanktuarium oraz przygotowała uroczysty apel pod kierunkiem p. U. Golec, p. B. Stolarz, p. E. Orzeł, p. U. Wiechnik i ks. J. Grdenia. Dzień Papieski to zawsze okazja do przypomnienia nauk Jana Pawła II, a szczególnie Jego słów skierowanych do młodzieży: „Pomóżcie budować społeczeństwo nowe, w którym życie ludzkie byłoby szanowane”


Debata z Posłem Jerzym Bieleckim

Dnia 16 października w ramach Klubu Dyskusyjnego "Nasza Przyszłość" odbyło się spotkanie z Panem Posłem Jerzym Bieleckim
           
                     


   Origami

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, podobnie jak wiele innych szkół i organizacji pożytku publicznego, corocznie korzysta z możliwości otrzymywania dotacji ze środków publicznych na realizację zadań mających na celu poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych proponowanych uczniom. Od początku bieżącego roku szkolnego nauczycielki: Urszula Kiszka, Grażyna Kras, Elżbieta Krzysztoń, Grażyna Michna, Joanna Rosińska i Ewa Wiechnik realizują program „Mam wolny czas”... 
                        czytaj więcej
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Relacja z wycieczki uczniów kl.IIc i IId zrealizowanej w ramach projektu „Poszukiwacze Skarbów Ziemi Janowskiej”
Cmentarze są Księgą Pamięci, która przechowuje ważne informacje o ludziach i wydarzeniach związanych z naszymi miejscami zamieszkania - Małymi Ojczyznami.
Przechodzimy często obok zaniedbanych grobów i pomników, spoglądamy na pochylone krzyże i śpieszymy dalej do miejsc spoczynku naszych najbliższych zmarłych.
Nieznane nazwiska, odległe daty nie budzą naszego zainteresowania.
Jednak wystarczy uważniej odczytać napisy, przystanąć na dłużej przy starych grobach, aby poznać postacie i wydarzenia, które miały wpływ na historię Ziemi Janowskiej.
Z takim właśnie zamiarem wybraliśmy się na janowski cmentarz, aby odszukać ślady historii zamkniętej w kamieniach.
Odszukaliśmy groby powstańców styczniowych z 1864roku. Nasze miasto było w tamtych czasach pod zaborem rosyjskim i z pewnością wielu młodych Polaków z Janowa i okolic walczyło o odzyskanie niepodległości.
Obraz 001.jpg Obraz 002.jpg Obraz 004.jpg Obraz 010.jpg
Obraz 015.jpg Obraz 027.jpg Obraz 033.jpg Obraz 034.jpg

Na janowskim cmentarzu są również liczne ślady upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
Do nich należy grób żołnierzy walczących w armii podziemnej. Na tablicy widnieją nazwiska – Bielak. Karkut. Czyż. Wszyscy zginęli w ostatnim roku wojny – 1944.
Odwiedziliśmy również pomnik poświęcony pamięci mieszkańców wsi Pikule rozstrzelanych przez Niemców w pierwszych tygodniach wojny.
Grób ks. Franciszka Trochonowicza jest symbolem trudnych losów Polaków – wielu z nich, podobnie jak Ksiądz, było więźniami obozów koncentracyjnych.
Ważne jest to, że groby i pomniki są zadbane i palą się na nich znicze. Mamy nadzieję, że młodsze pokolenie janowiaków także będzie umiało kultywować pamięć zamkniętą w cmentarnych nagrobkach.
                                                                                                               Anna Targońska,
                                                                                                               Bożena Mędrek,
                                                                                                               Tadeusz Lachawiec.


Rozstrzygnięcie konkursu "Drzewo genealogiczne mojej rodziny"

Dnia 15 października 2007 roku komisja nauczycielska w składzie:

•        p. Krzysztof Biżek – przewodniczący
•        p. Urszula Kiszka
•        p. Grażyna Kras
•        p. Grażyna Michna
•        p. Joanna Rosińska
•        p. Ewa Wiechnik
 
dokonała podsumowania konkursu.
W konkursie wzięło udział 43 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Jury oceniało prace konkursowe w dwu kategoriach:
•        plakat,
•        prezentacja multimedialna.
 
W kategorii Drzewo genealogiczne mojej rodziny – plakat przyznano następujące nagrody:
 
I miejsce – Karolina Pituch, kl. III f
II miejsce –Katarzyna Motek, kl. III i
III miejsce – Weronika Szewc, kl. I h
III miejsce – Patryk Nowakowski, kl. II f
Wyróżnienia otrzymali:
Jolanta Widz – kl. III g
Małgorzata Surtel – kl. III g
Agata Torba – kl. III g
Natalia Małek –kl. I h
Anisa Magdziak – kl.III f
Agata Martyna – kl.III f
W kategorii Drzewo genealogiczne mojej rodziny – prezentacja multimedialna wyróżniono pracę Weroniki Sowy z klasy I f.
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 13 października 2007 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. Uroczystość była urozmaicona scenami dramatu pt. "Romeo i Julia" odgrywanymi w językach nauczanych w naszym gimnazjum. Ponadto impreza została wzbogacona wizualnie dzięki pięknemu ogrodowi, w który wcieliła się cała klasa III c. Ciekawe były także wykonania piosenek w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Pierwszoklasistki wcieliły się w postać Avril Lavigne w piosence "When you're gone" i innych. Monika Rapa wykonała piosenkę w języku rosyjskim, a Lidia Denis wraz z koleżankami piosenkę - "Żadnych granic". Dziewczyny z III c zaśpiewały piosenkę In-Grid "Souvenir D'ete" urozmaicając ją zarówno ciekawym jak i zabawnym układem tanecznym. Podczas apelu swoje "pięć minut" mieli także laureaci różnych konkursów recytatorskich.
Uczniowie włożyli w apel całe swoje serca. W końcu to jedyny dzień, jedyne święto w roku poświęcone naszym wspaniałym nauczycielom i wychowawcom. Mamy nadzieję, że podczas tej małej akademii pokazaliśmy swoimi staraniami ile dla nas znaczą.
                                                                           
Patrycja Wołoszyn
Zobacz fotogalerię


PODZIEL SIE POSIŁKIEM
W dniach 28 i 29 września Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się do znanej w całej Polsce akcji „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM” .
Akcję zorganizowała fundacja Bank Żywności, której misją jest pozyskiwanie żywności i przekazywanie jej osobom potrzebującym.
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z chętnymi nauczycielami zbierali żywność w sklepach Biedronka i Albert w piątek 28 września i sobotę 29 września.
Podczas zbiórki wręczaliśmy ulotki informujące o celu akcji i zachęcaliśmy kupujących do podzielenia się zakupionymi produktami.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy zebrano ok.2000 kg żywności!
Koordynatorem akcji w naszym mieście było Stowarzyszenie "Humanus" oraz pani Natalia Kiszka z Ośrodka Pomocy Społecznej.
            więcej na stronie PGwolontariat


PIERWSZE WARSZTATY  ORIGAMI
W czwartek odbyły się warsztaty origami prowadzone przez instruktorów - zdobywców licznych nagród na festiwalach origami.
Z zaproszenia skorzystali nauczyciele i wielu uczniów, którzy składając rozmaite "cudeńka" z kolorowych kartek, bawili się doskonale, a także ... dzielnie ćwiczyli cierpliwość.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Realizatorzy projektu.
                                   galeria zdjęć


WYNIKI KONKURSÓW
w ramach III Gimnazjalnych Dni Poezji i Prozy
„Co mi w duszy gra”
27września 2007r.


LAUREACI KONKURSU NA TWÓRCZOŚĆ WŁASNĄ
"CO MI W DUSZY GRA"
      
Arletta Kędra
       Łukasz Matysek
       Kamila Jarosz


LAUREACI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
"POETYCKIE EKSPRESJE I IMPRESJE"
      Wioletta Mrozowska
      Patrycja Wołoszyn
      Anna Korczak
                                        Sylwia Kienig

Laureaci konkursów wystąpią w koncercie galowym 13.10.2007 r. przed nauczycielami i społecznością Gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymają upominki.

Gratulujemy zwycięzcom, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do współpracy przy następnych projektach.
Organizatorzy


SPOTKANIE Z P. PIOTREM KISZKĄ!

  
Zgodnie z zapowiedzią 26.09.07 gościliśmy p. Piotra Kiszkę, który opowiedział zebranym o swojej wielkiej pasji, którą od pierwszej klasy szkoły podstawowej jest taniec, a dziś jest sposobem na życie, o ciężkiej pracy, która czyni „mistrzem” oraz o swojej drodze do sukcesu.
Uczniowie poszukujący odpowiedzi na nurtujące ich pytania, z całą pewnością ją odnaleźli. Trzeba, przede wszystkim: ...
czytaj więcejTRZYMAJ FORMĘ

  
W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu "Trzymaj formę".
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych postaw i nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, nasze działania maja propagować zdrowy styl życia zarówno w szkole w domu i środowisku lokalnym. ...
czytaj więcejRadomyśl 2007
Chwile spędzone z klasą III g były jednymi z najmilszych chwil, jakie wspólnie przeżyliśmy. Na miejsce dojechaliśmy ok. godz. 10.00 szybko zostaliśmy przydzieleni do pokoi, a później podzielono nas na grupy. Każda grupa miała swojego animatora, naszymi opiekunkami były: p. Marzena Kaproń, p. Urszula Golec i p. Elżbieta Nowakowska. Animatorzy to: Basia, Dagmara, Agnieszka, Tomek i Bartek. Msze św. dla nas odprawiał ks. Adam Stachowicz.

czytaj więcej i zobacz zdjęcia kl. IIIg i IIIe
zobacz zdjęcia kl. IIa i IIb


Rajd rowerowy klasy I gZobacz zdjęcia z rajdu rowerowego klasy IG


Rewitalizacja

12. 09.2007r. rozpoczęła się rewitalizacja naszego gimnazjum. Odnowa naszej szkoły była możliwa dzięki dofinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :1 048 753, 50 zł., stanowi to 75% wszystkich kosztów. Z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę :139 833, 80 –jest to pomoc w 10% całego kosztu rewitalizacji. 15% - to wkład naszej Gminy, jest to też kwota niebagatelna: 209 750, 70. Projekt swym zakresem obejmuje modernizację, remont, rozbudowę istniejącej przestrzeni użyteczności publicznej wraz z doposażeniem zgodnie ze współczesnymi standardami i jest elementem procesu rewitalizacyjnego wdrażanego na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janów Lubelski. Elementy inwestycyjne Projektu to:
- remont trzech boisk sportowych,
- odwodnienie budynku,
- przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- remont nawierzchni, dojazdów, chodników oraz ogrodzenia,
- rozbiórka budynku gospodarczego,
- zagospodarowanie zieleni (trawniki, nasadzenie drzew)
Zakończenie całości robót budowlanych w naszym gimnazjum firma „EKOMEL” Sp.z o.o. (członek konsorcjum TAMEX OBIEKTY SPORTOWE Sp. Z o. o.), która wygrała przetarg, ustala na dzień 31.07.2008r.

Opracowanie: Urszula Kiszka (pedagog szkolny)


fotoProjekty nauczycielskie

Rozpoczęła się realizacja autorskich projektów nauczycielskich w naszym Gimnazjum. Celem tych projektów jest aktywizacja i rozwój uzdolnień  uczniów ze środowisk o nierównych szansach edukacyjnych. Zamiarem twórców tych projektów było ponadto:
-kształtowanie poprawnej komunikacji,
-uczenie właściwych postaw w różnych sytuacjach społecznych,
-rozwijanie zainteresowań,
-budowanie wiary we własne możliwości i siły,
-wzbogacenie wiedzy w zakresie edukacji, głównie kulturalnej,
-budowanie szacunku dla pracy innych i własnej,
-wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i  innych.

Młodzież naszego gimnazjum, po lekcjach może uczestniczyć w następujących projektach:
1.  ”
Nie tylko dla orłów”- autorstwa: mgr Elżbiety Krzysztoń i mgr Joanny Rosińskiej.
2.  ”
Odkryj swoją przeszłość”- autorstwa mgr Grażyny Michny.
3.  ”
Nasza przyszłość”( Klub Dyskusyjny) – autorstwa: mgr Grażyny Kras i mgr Urszuli Kiszka.
4.  ”
Najpiękniejsze wyznania miłosne” – autorstwa: mgr Zofii Bartoszek i mgr Beaty Stolarz.
5.
   Zajęcia sportowe, które prowadzić będą : mgr Grzegorz Nieborak, mgr Jarosław Kańkowski oraz mgr Grzegorz Sowa.
6.  ”
Mam wolny czas” – autorstwa: mgr Urszuli Kiszka, mgr Grażyny Kras, mgr Elżbiety Krzysztoń, mgr Ewy Wiechnik.
7.  ”
Poszukiwacze skarbów Ziemi Janowskiej” – autorstwa: mgr Tadeusza Lachawca, mgr Bożeny Mędrek, mgr Anny Targońskiej.

8
.  ”W krzywym zwierciadle” – autorstwa: mgr Ewy Wiechnik.

 Opracowanie: Urszula Kiszka( pedagog szkolny)Wywiadówki wrzesień 2007

Wszystkich rodziców zapraszamy na wywiadówki z wychowawcami oraz na indywidualne spotkania z nauczycielami w ramach konsultacji w podanych poniżej terminach:

Klasy I i II gimnazjum - 12.09.2007 r. (środa) godzina 16:00.
Klasy III gimnazjum - 13.09.2007 r. (czwartek) godzina 16:00Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008
Zobacz fotogalerię

   Archiwum

Strona główna