KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Propozycja nr V/1/15/16

                                  

 

Temat projektu:

 

Jakie są przyczyny i skutki degradacji środowiska
w najbliższej okolicy?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Tadeusz Lachawiec

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

-  nabycie umiejętności obserwacji otaczającego
   środowiska przyrodniczego.
-  dostrzeganie zmian środowiska przyrodniczego zachodzących
   w  nim pod wpływem działalności człowieka.
-  uświadomienie odpowiedzialności człowieka za stan     
   środowiska, w którym żyje.
-  podejmowanie działań mających na celu ochronę przyrody.


 

Przewidywany sposób prezentacji:

- broszura
- prezentacja multimedialna

 


Propozycja nr V/2/15/16

                      

Temat projektu:

Dlaczego po Roztoczu tylko rowerem?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Golec Jacek

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

Propagowanie turystyki rowerowej jako zdrowej i taniej formy wypoczynku i rekreacji.
Zapoznanie z najciekawszymi zakątkami Roztoczańskiego Parku Narodowego.


 

Przewidywany sposób prezentacji:

Broszura, prezentacja multimedialna.

 


Propozycja nr V/3/15/16

 

 

Temat projektu:

 


Jak pomóc ptakom w zakładaniu gniazd – budujemy budki lęgowe

Nazwisko i imię nauczyciela:

 


Flis Marek

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

Propagowanie pomocy zwierzętom.

Poznanie gatunków ptaków gniazdujących w parkach i lasach w Polsce.

Poznanie zasad budowy i wykonanieodpowiedniego domku lęgowego.

Przewidywany sposób prezentacji:


Zbudowanie kilku domków lęgowych i umieszczenie ich wokół szkoły. 

Propozycja nr V/4/15/16

 

Temat projektu:

 


Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Mędrek Bożena

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

- poznanie regionów Polski pod względem turystycznym

- poznanie walorów środowiska przyrodniczego Polski

- propagowanie turystyki krajowej

Przewidywany sposób prezentacji:

 

Prezentacja multimedialna, folder

 

 

Propozycja nr V/5/15/16

                                  

 

Temat projektu:

 

Papierosie - mam cię w nosie! Dlaczego nie powinniśmy ulegać nałogowi tytoniowemu?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Surtel Katarzyna

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

Uświadomienie szkodliwości nałogu tytoniowego.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji tzw. biernego palenia.

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja multimedialna, plakaty, broszury, ulotki.

 

 

Propozycja nr V/6/15/16

 
Temat projektu:

 
Jak wyznaczyć ciepło właściwe żelaza ?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Elżbieta Nowakowska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

·   Poznanie wiadomości dotyczących bilansu cieplnego
·   Opracowanie instrukcji do wykonania doświadczenia
·   Wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników,
    porównanie wyniku z wartością tabelaryczną
·   Opracowanie wniosków i uwag dotyczących wpływu
    pomiarów  na dokładność wyniku

Przewidywany sposób prezentacji:

Sprawozdanie zawierające wyniki pomiarów, opis przeprowadzonego doświadczenia, wnioski i uwagi.
Odegranie roli wykładowcy prowadzącego zajęcia laboratoryjne z fizyki wobec  grupy uczniów znających podstawowe wiadomości dotyczące energii wewnętrznej.

Propozycja nr V/7/15/16

 

Temat projektu:

 


Kuchnia to wielkie chemiczne laboratorium – animowana chemia

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Zofia Zezulińska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

 - kuchnia może być poligonem do wykonywania  ciekawych
   doświadczeń przy użyciu substancji używanych na co dzień,

-  motywowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania
   informacji

-  udoskonalenie swoich  umiejętności  racjonalnego 
   interpretowania zjawisk do stosowania zdobytej wiedzy
   w praktyce

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja z wyników przeprowadzonych doswiadczeń, referat

 

 

Propozycja nr V/8/15/16

 

 

Temat projektu:

 

Oznaczenie klasy czystości wody metodą Baura

Nazwisko i imię nauczyciela:

Małgorzata Rodziewicz

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

- znajomość klas czystości wody
- oznaczanie klasy czystości wody

Przewidywany sposób prezentacji:

- referat, prezentacja Propozycja nr V/9/15/16

                                  

 

Temat projektu:

 

Model cząsteczki DNA - odkrycie, które zmieniło nasze życie.

Nazwisko i imię nauczyciela:

Małgorzata Rodziewicz

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

- budowa kwasu DNA
- sposób łączenia podwójnej nici

Przewidywany sposób prezentacji:

- model cząsteczki (wykonanie modelu cząsteczki kwasu DNA)