KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Propozycja nr V/1/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 

Jakie są przyczyny i skutki degradacji środowiska
w najbliższej okolicy?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Tadeusz Lachawiec

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

-  nabycie umiejętności obserwacji otaczającego
   środowiska przyrodniczego.
-  dostrzeganie zmian środowiska przyrodniczego zachodzących
   w  nim pod wpływem działalności człowieka.
-  uświadomienie odpowiedzialności człowieka za stan     
   środowiska, w którym żyje.
-  podejmowanie działań mających na celu ochronę przyrody.

 

Przewidywany sposób prezentacji:

- broszura
- prezentacja multimedialna

 

 

Propozycja nr V/2/13/14

                   
  

Temat projektu:

Dlaczego po Roztoczu tylko rowerem?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Golec Jacek

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

Propagowanie turystyki rowerowej jako zdrowej i taniej formy wypoczynku i rekreacji.
Zapoznanie z najciekawszymi zakątkami Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Przewidywany sposób prezentacji:

Broszura, prezentacja multimedialna.

 

Propozycja nr V/3/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 


Jak pomóc ptakom w zimie – budujemy karmniki

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Flis Marek

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

Propagowanie pomocy zwierzętom w czasie zimy

Poznanie gatunków ptaków zimujących w Polsce

Poznanie zasad budowy karmnika odpowiedniego dla ptaków zimujących w Polsce

Przewidywany sposób prezentacji:

 

Zbudowanie kilku karmników i umieszczenie ich wokół szkoły

 

 

 

Propozycja nr V/4/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 


Jak zbudowany jest Układ Słoneczny?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Ziętek Monika

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

- poznanie budowy Układu Słonecznego

- rozbudzanie zainteresowania wszechświatem

- poznanie praw fizycznych regulujących życie na ziemi

 

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja multimedialna, folder, gazetka

 

 

 

Propozycja nr V/5/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 


Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Mędrek Bożena

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

- poznanie regionów Polski pod względem turystycznym

- poznanie walorów środowiska przyrodniczego Polski

 

- propagowanie turystyki krajowej

Przewidywany sposób prezentacji:

 

Prezentacja multimedialna, folder

 

 

 

Propozycja nr V/6/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 

Papierosie - mam cię w nosie! Dlaczego nie powinniśmy ulegać nałogowi tytoniowemu?

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Surtel Katarzyna

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

Uświadomienie szkodliwości nałogu tytoniowego.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji tzw. biernego palenia.

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja multimedialna, plakaty, broszury, ulotki.

 

 

 

Propozycja nr V/7/13/14

                         


Temat projektu:

 
Czy za pomocą wahadła matematycznego można wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego ?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Elżbieta Nowakowska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

·  Zbadanie zależności między okresem drgań a długością
   wahadła matematycznego
·  Zaproponowanie sposobu pomiaru przyspieszenia ziemskiego
·   Wykonanie odpowiednich pomiarów

Przewidywany sposób prezentacji:

Sprawozdanie zawierające wyniki pomiarów, opis przeprowadzonych doświadczeń, wnioski i uwagi dotyczące przeprowadzonych badań oraz ocena rzetelności i dokładności otrzymanych wyników.


Propozycja nr
 V/8/13/14

 
Temat projektu:

 
Jak wyznaczyć ciepło właściwe żelaza ?

Nazwisko i imię nauczyciela:

Elżbieta Nowakowska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

·   Poznanie wiadomości dotyczących bilansu cieplnego
·   Opracowanie instrukcji do wykonania doświadczenia
·   Wykonanie doświadczenia, opracowanie wyników,
    porównanie wyniku z wartością tabelaryczną
·   Opracowanie wniosków i uwag dotyczących wpływu
    pomiarów  na dokładność wyniku

Przewidywany sposób prezentacji:

Sprawozdanie zawierające wyniki pomiarów, opis przeprowadzonego doświadczenia, wnioski i uwagi.
Odegranie roli wykładowcy prowadzącego zajęcia laboratoryjne z fizyki wobec  grupy uczniów znających podstawowe wiadomości dotyczące energii wewnętrznej.

 

Propozycja nr V/9/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 


Kuchnia to wielkie chemiczne laboratorium

Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Zofia Zezulińska

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

 - kuchnia może być poligonem do wykonywania  ciekawych
   doświadczeń przy użyciu substancji używanych na co dzień,

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji

- udoskonalenie swoich  umiejętności  racjonalnego 
  interpretowania zjawisk do stosowania zdobytej wiedzy
  w praktyce

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacja z wyników przeprowadzonych doswiadczeń, referat

 

 

 

Propozycja nr V/10/13/14

 

 

Temat projektu:

 

Oznaczenie klasy czystości wody metodą Baura

Nazwisko i imię nauczyciela:

Małgorzata Rodziewicz

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

- znajomość klas czystości wody

- oznaczanie klasy czystości wody

Przewidywany sposób prezentacji:

- referat, prezentacja

 

 

Propozycja nr V/11/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 

Model cząsteczki DNA-odkrycie, które zmieniło nasze życie

Nazwisko i imię nauczyciela:

Małgorzata Rodziewicz

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

- budowa kwasu DNA

- sposób łączenia podwójnej nici

Przewidywany sposób prezentacji:

- model cząsteczki (wykonanie modelu cząsteczki kwasu DNA)

 

 

Propozycja nr V/12/13/14

                                  

 

Temat projektu:

 

 

Jak poprawnie zaplanować wycieczkę na wybrany szczyt Korony Gór Polski?

 Nazwisko i imię nauczyciela:

 

Wieleba Agnieszka

 

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):

 

 

 

-  zaplanowanie wycieczki na wybrany szczyt Korony Gór Polski,

-  wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczne analizowanie  
    informacji dotyczących określonego regionu geograficznego 
    Polski,

-  opracowanie „Niezbędnika turysty” zawierającego podstawowe 
   elementy ekwipunku turysty.

Przewidywany sposób prezentacji:

Prezentacje multimedialne zawierające odpowiednio:

- plan wycieczki na jeden ze szczytów Korony Gór Polski  
 (rozpoczynającej się w bazie noclegowej, z dokładnym opracowaniem
  i zaznaczeniem na mapie turystycznej trasy przemarszu),
- „Niezbędnik turysty” i plan finansowy całej wycieczki,
- informacje dotyczące atrakcji turystycznych regionu, na którego  
  obszarze wznosi się ten szczyt.